Tandbehandling

Det er vigtigt, at du søger om tilskud til tandbehandling, inden du får udført eller bestiller behandlingen.

Du kan søge udvidet helbredstillæg til tandbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Tilskuddet ydes som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er rimelig og nødvendig.

Ved ansøgning om hjælp til udvidet helbredstillæg til tandbehandling, skal skema om behandlingsoverslag fra tandlægen vedlægges ansøgningen.

Overslag på tandbehandling

Randers Kommune har indgået prisaftale med Tandklinikken i Sundhedshuset, Dytmærsken 10, 8900 Randers C.  Du kan vælge at få hjælp hos en anden leverandør, end dem kommunen har indgået prisaftale med, men så skal du selv betale en eventuel prisforskel.

Sådan ansøger du om helbredstillæg

For at få helbredstillæg skal du udfylde et ansøgningsskema.  

Det er lovpligtigt, at du skal søge digitalt om helbredstillæg.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice 

Det er  vigtigt,  at du søger om tilskud, inden du får udført eller bestiller behandlingen.

Søg om udvidet helbredstillæg