Tilskud til medicin

Tilskud til medicin er en løbende ydelse, du kan få, hvis der kan ydes tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Tilskuddet får du som en løbende ydelse.

Hvem kan få helbredstillæg?

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003.

Søg om helbredstillæg.

Din formues betydning

For at få helbredstillæg må du ikke have en likvid formue, der er større end 81.500 kr. (2015). Det gør ingen forskel, om du er enlig, gift eller samlevende - jeres samlede likvide formue må ikke være større end 81.500 kr. (2015). Likvid formue er fx opsparing i banker eller værdien af obligationer, pantebreve, aktier og investeringsforeningsbeviser.

Formuegrænsen gælder på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.