Høreapparater

Du kan søge om tilskud til høreapparater, hvis du har et helbredstillæg. Helbredstillægget udbetales efter din personlige tillægsprocent.

Der er ændret regler vedrørende tilskud til høreapparater. Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler (fra før 1.1.2003), kan du nu søge om tilskud til høreapparater ved privat leverandør, hvis du har et helbredkort.

Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at den samlede likvide formue ikke overstiger kr. 84.300 i 2017. Helbredstillægget udbetales efter din personlige tillægsprocent.

Hvor meget kan du få dækket?

Du kan få dækket op til 85 % af egebetalingen, hvis beløbet overstiger kr. 4.054 for et øre, og kr. 2.360 for det andet øre.

Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til resten af deres egenbetaling.

Søg om personligt tillæg