Reglerne før 1. januar 2003

Bemærk: Det er ikke længere muligt at søge om førtidspension efter de gamle regler.

Får du førtidspension eller invaliditetsydelse efter gammel ordning, kan du, hvis der er sket ændringer, søge kommunen om at ændre ydelsen til en anden type pension inden for den gamle ordning.

Førtidspension, der er tilkendt før 1. januar 2003, udbetales til personer mellem 18 år og 65 år, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv.

Er du tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er du omfattet af de gamle regler. Disse regler gælder, så længe du modtager førtidspension, og du kan ikke skifte til en førtidspension efter de nye regler.

Førtidspensionstyper

Førtidspension efter reglerne før 1. januar 2003 består af følgende pensionstyper:

Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension

Hvis din erhvervsevne er nedsat af sociale årsager eller som følge af helbred med mindst halvdelen.

Mellemste førtidspension

Hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 som følge af helbred.

Højeste førtidspension

Hvis dit helbred er så dårligt, at du kun har en ubetydelig eller slet ingen erhvervsevne tilbage.

Din førtidspension er sammensat af, hvor gammel du var på tilkendelsestidspunktet, hvor meget din arbejdsevne var nedsat og hvorfor den var nedsat.

Er du tilkendt førtidspension efter disse regler - eksempelvis en mellemste førtidspension, og du mener at dine helbredsforhold er forværret, kan du søge om højeste førtidspension.